Membri

C. A. R. - urile pot juca un rol cheie în redresarea economică.

Reunite sub umbrela Uniunii C. A. R. Armonia, casele de ajutor reciproc membre pot deveni și mai puternice.

În ce condiții pot deveni casele de ajutor reciproc membre ale Uniunii C. A. R. Armonia?

Pentru a deveni membre ale Uniunii C. A. R. Armonia, casele de ajutor reciproc trebuie să respecte o serie de condiții:

-să nu se afle în situație de dizolvare/lichidare;

-să fie înscrise în registrul de evidență al B.N.R.;

-să se angajeze că respectă statutul Uniunii C. A. R. Armonia;

-să militeze pentru dezvoltarea sistemului C.A.R.;

-să nu aducă prejudicii materiale sau de imagine Uniunii C. A. R. Armonia;

-să sprijine, inclusiv din punct de vedere al suportului material, acțiunile de promovare a activității C.A.R.-urilor membre întreprinse de Uniune.

Cum devin C. A. R. membre ale Uniunii?

Casele de ajutor reciproc pot deveni membre pe baza a două documente obligatorii. O cerere de adeziune la Uniunea C. A. R. Armonia si o hotărâre a Consiliului Director sau a Adunării Generale a Membrilor C.A.R., hotărâre prin care să se fi luat decizia de afiliere la Uniunea C. A. R. Armonia.

 

© Uniunea C.A.R Armonia. Toate drepturile rezervate.