Legislație

Casele de ajutor reciproc funcționeaza in baza următoarelor legi:

 • Legea nr.246/ 18.07.2005, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile si fundațiile;
 • Legea nr. 93/ 08.04.2009, privind Instituțiile financiare nebancare;
 • Legea nr. 122/ 16.10.1996, privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc;
 • Legea nr. 82/ 24.12.1991, a contabilității;
 • Legea nr. 333/ 08.07.2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea nr. 227/ 10.09.2015, Codul fiscal;
 • Legea nr. 53/ 24.01.2003, Codul muncii;
 • OUG 50/ 09.07.2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
 • Legea nr. 129/ 11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spălarii banilor si finanțarii terorismului
 • Legea nr. 190/ 18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 • Prevederile statutului fiecarei C.A.R.;
 • Alte prevederi legale referitoare la activitatea C.A.R.

© Uniunea C.A.R Armonia. Toate drepturile rezervate.