Despre Noi

Uniunea C. A. R. Armonia este constituită în condițiile Legii 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților.

Uniunea C. A. R. Armonia este o organizație fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimțământ al caselor de ajutor reciproc, în vederea asigurării stabilității financiare a caselor de ajutor reciproc și prestării de servicii adaptate specificului activității acestora.

Scopul și obiectul Uniunii C. A. R. Armonia sunt:

-reprezentarea la nivel național și internațional a intereselor caselor de ajutor reciproc membre;

-asigurarea autonomiei și stabilității financiare a caselor de ajutor reciproc ale salariaților;

-sprijinirea cu fonduri bănești a soldului fondurilor utilizate de casele de ajutor reciproc membre, în acordarea de împrumuturi, prin fondul de lichidități;

-supravegherea activității caselor de ajutor reciproc membre;

-întrajutorarea financiară între casele de ajutor reciproc, cu scopul de a garanta restituirea fondurilor sociale ale membrilor C. A. R., prin fondul de garantare și contracte de fidejusiune;

-accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea activității;

-prezintă, protejează, susține și apară interesele caselor de ajutor reciproc afliate și ale membrilor acestora în relațiile cu organele administrației de stat din România;

-acționează pentru respectarea legislației financiare cu aplicabilitate la activitatea C.A.R., în scopul utilizării corecte a fondurilor acestora, procedând la îndrumarea și supravegherea activității C. A. R. membre;

-promovează și mediatizează interesele C. A. R. membre în spațiul public;

-contribuie la educația financiară a potențialilor membrii ai C.A.R. membre, pentru ca aceștia să înțeleagă mai ușor mecanismele de funcționare a caselor de ajutor reciproc.

© Uniunea C.A.R Armonia. Toate drepturile rezervate.