Activitate

Uniunea Caselor de Ajutor Reciproc Armonia a obținut personalitate juridică prin Sentința Civilă nr. 845/ 2018, a Tribunalului Dolj, fiind înscrisă în Registrul Special al Tribunalului Dolj cu nr. 1/ 2018, având Codul de Înregistrare Fiscală la A.N.A.F. 40366869 si are ca obiective principale:

 • reprezentarea la nivel național și internațional a intereselor caselor de ajutor reciproc;
 • asigurarea autonomiei și stabilității financiare a caselor de ajutor reciproc ale salariaților, prestarea de servicii adaptate specificului activității acestora;
 • sprijinirea cu mijloace bănești a soldului fondurilor utilizate de casele de ajutor reciproc membre, în acordarea împrumuturilor, prin fondul de lichidități;
 • supravegherea activității caselor de ajutor reciproc membre;
 • promovarea imaginii Caselor de Ajutor Reciproc afiliate;
 • întrajutorarea financiară între casele de ajutor reciproc cu scopul de a garanta restituirea fondurilor sociale ale membrilor C.A.R., prin fondul de garantare și contracte de fidejusiune;
 • accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea activității;
 • prezentarea, protejerea, susţinerea şi apărărera interesele specifice C.A.R. afiliate şi ale membrilor acestora în relaţiile cu organele administraţiei de stat din România;
 • asigurarea respectării autonomiei Caselor de Ajutor Reciproc afiliate;
 • respectarea legislaţiei financiare cu aplicabilitate la activitatea C.A.R., în scopul utilizării corecte a fondurilor acestora, procedând la îndrumarea şi supravegherea activității C.A.R. membre;
 • organizarea, singură sau împreună cu alte organizații autorizate/ abilitate, de instruiri, cursuri de pregătire profesională, specifice activității;
 • asigurarea unui sistem informaţional corespunzător, pentru cunoaşterea de către C.A.R. a normelor specifice bunei funcţionări și introducerea de standarde financiare prudenţiale;
 • înființarea în interesul caselor de ajutor reciproc, de societăţi comerciale;
 • respectarea de către casele de ajutor reciproc afiliate a standardelor financiar prudenţiale şi stabilirea de măsuri în acest sens;
 • înființarea prin decizii ale consiliului director de structuri interne specializate pentru relații internaționale, fond de lichidități, fond de garantare, servicii de marketing, pubicitate și relații publice, accesarea de fonduri europene;
 • realizarea de orice alte activități ce decurg din necesitățile de dezvoltare ale sistemului caselor de ajutor reciproc, potrivit statutului;
 • protejarea fondurilor sociale ale membrilor prin introducerea standardelor financiare prudenţiale pentru sistemul caselor de ajutor reciproc;
 • asigurarea stabilităţii financiare a caselor de ajutor reciproc prin mijloace băneşti împrumutate;
 • Scopul Uniunii C.A.R. Armonia este unul aplicat, să contribuie la dezvoltarea caselor de ajutor reciproc, prin creșterea numărului de membri, a valorii fondurilor sociale și a împrumuturilor acordate in condiții de siguranță de fiecare casă de ajutor reciproc in parte.

© Uniunea C.A.R Armonia. Toate drepturile rezervate.